لینک دانلود طلاییه عجب طلایه:

http://www.persiangig.com/images/download.gif


خواهش نوشت: چی میشه شما هم تو نظرسنجی که گذاشتم شرکت کنی! (تو قسمت بخش ویژه واقع در سمت راست برو پایین) من که با شما شادم! بدون شما وبلاگ صفایی نداره! خیلی دوسدارم نظرتو درباره مطالب وبلاگم بدونم! پس سریع نظرتو بهم بگوsmiles, smileys, emoticons خب اینطور منو خیلی خوشحال میکنی! نمی خوای خوشحالم کنی بی معرفت!smiles, smileys, emoticons باشه برات دارم!

همینجوری نوشت: دو تا سنگ گنده افتادن جلو پام و سربه سرم میذارن! شما یه چیزی بشون بگید! ممنون که اینقدر به من لطف دارین! و این دوست مجازیتونو دعا می کنید!


بعدا نوشت: چه خبر؟ همه جا امن و امونه؟smile emoticon kolobok

بعدا نوشت2: کسی نمیتونه برام فیلم قهوه تلخ رو بفرسته، دانلودش کنم! بلکه کمی حال و هوام عوض شه! دانلود نامحدود گیر اوردم با سرعت توپ! (بی حیایی در حد مرگ!)

بعد ا نوشت3: بروبچ الف ط به ما خبر دادن فردی اومده شصت پرسش چراگونه نوشته! لطفا پا تو کفشم نکنید!

بعدا نوشت4: چراگاهمان شخم زده شد! تا رشد مجدد چرا، اندکی صبر لازم است! سوال نفرمایید!

بعدا نوشت5: چرا از بین بیست یا سی نفری که به وبم سر زدن فقط 6 نفر تو نظر سنجی شرکت کردن؟smile emoticon kolobok