اولین شماره همراهی که حفظ کردم سال 84 بود اونم شماره پدرم. دومین شماره که حفظ شدم شماره‌ی یک مزاحم تلفنی عجیب بود که بعد یک مدتی هم فراموشش کردم. البته بلافاصله بعد از حفظ کردن شماره قبلی شماره تصمیم گرفتم شماره ایرانسلم را هم حفظ کنم که البته موفقم هم شدم. چهارمین شماره شماره‌ی دوستم حسن بود. و پنجمینشون شماره سردبیرمون بود. و جدیدا تصمیم گرفتم شماره همراه اولم را هم حفظ کنم.

+ غیر از اینها ذهنم از یک شماره دیگه بعنوان هفتمین و آخرین شماره پشتیبانی میکنه.