در شماره اخیر نشریه مدیر مسئول اصرار داشت تصویر واقعی تونل انتقال آب کارون را قرار بدم. به تصویر تزئینی هم قانع نشد. بعد از کلی جستجو بالاخره در سایت شرکت متولی این پروژه (شرکت مهندسی بهسازان فرنود حفار) تصویر زیر را دیدم. که متاسفانه بعنوان یکی از افتخاراتش این تصویر را در بخش پروژه ها گذاشته بود.
   تونل انتقال آب کارون به اصفهان
تا حالا ندیدم جایی این تصویر استفاده بشه. لطفا این تصویر را منتشر کنید. تا حجم خیانتی که به خوزستان داره میشه را همه ببینند. خیانتی که ریشه در گردن کلفتی مسئولین اصفهانی داره. (برای مشاهده سایز بزرگتر روی تصویر کلیک کنید)

+ الان دارم سرم رو به مانیتور میکوبم...