خدا نکنه خانه‌ی ما مثل شهر ما باشه |:

+ مدتیه پاسخ دادن به کامنتام را به تعویق انداختم که همه را با هم جواب بدم. الان که میبینم اینقد کامنت جواب نداده دارم که دیگه قیدش را زدم |: از همه معذرت.