در سبک زندگی اسلامی به نشاط خیلی اهمیت داده شده و در سبک زندگی غربی به شادی. خب نشاط یا شادی؟ نیاز اصلی جامعه ما کدومه؟ اصلا متوجه تفاوت عمیق (البته نه تقابل!) این دو هستیم!؟

+ شبکه جدید نسیم هر چند که عنوان نشاط را یدک میکنه ولی ظاهرا غیر از شادی هدف دیگه‌ای نداره.