فیلم استرداد قطعا فیلم خوب و تاثیرگذاریه خصوصا اینکه تاریخی؛ به شرطی که یک آدم بدبین با نام منتقد نیاد آخرش همه بافته‌هاش را پنبه کنه.

+ حمید فرخ‌نژاد را فقط در «دموکراسی تو روز روشن» و «گشت ارشاد» دوست داشتم.