گاهی به این فکر می‌کنم خوارج کاری جز برگزاری مسابقه برای پیدا کردن خوشکل‌ترین و خوش اندام‌ترین زن دنیا ندارند! این یاهو خفمون کرد از بس اخبار این مسابقات را تو صفحات اولش گذاشت. یعنی باید برای زیبایی زن هم شاخصه به دنیا تحمیل کنند!؟

+ «در غلتان» در مقابل «آب نبات» واقعا جای تبریک داره. شاهکار از این بالاتر؟