سبکبالان خرامیدند و رفتند
مرا بیچاره نامیدند و رفتند
فقط شنیدن خوب نیست. خوندن هم گاهی جواب نمیده. باید بری ببینی. تا کربلا را در اربعین حسینی زیارت نکنی فایده نداره. عزاداری‌ها و گریه‌ها خیلی فایده نداره. من که نرفتم. اونهایی که رفتند میگند. میگند بری کربلا روضه‌ها را لمس خواهی کرد. چون اونجا همه چیز زنده است. همه چیز سر جای خودشه. فقط کربلا هم نیست! بری کوفه خانه مولا علی(ع) را هم ببینی اونوقته که پاهات سست میشه! اتاق حضرت زینب را خواهی دید! میری توش میشینی و زار زار گریه میکنی، آره بی‌بی گاهی همین جا نماز شبش را میخوند. حسن(ع) همین اتاق مینشست و به یاد مادرش گریه می‌کرد و...
اربعین نزدیکه خیلی از اطرافیانم راهی شدند و من خیلی بدبختم که نرفتم...