+ میگند وقتی کسی را میخوای معتاد کنی طی چند مرحله به طور رایگان مواد بهش بده، بعد مدتی کارش به جایی خواهد رسید که حاضره تمام خونه و زندگیش را بفروشه تا یه خورده بهش مواد بدن.
+ احساس یک کشور جنگ زده‌ای دارم که به اون 6 ماه آتش بس دادند. حالا به شیخ حسن مربوطه که بره تو سنگرش استراحت کنه، یا خودش را برای بعد از آتش بس آماده کنه.
+ اون چند هزار بی‌ادبی که رفتن فیسبوک «مسی» و جسارت کردند را ترجیح میدم به اون چند هزار نفری که به نیابت از مردم ازش عذرخواهی کردند.
+ پلاس اولی اصلا به این ربط نداشت که اوباما گفت از 80 میلیارد دلار ایران فقط 4 میلیاردش را طی یک بازه زمانی را آزاد می‌کنیم، اصلا!