خدا نعلت کنه اونیه که بهم گفت واسه اینترنت رایتل بخرم.

+ شنیدید میگن وقتی عاشقی گریه می‌کنه خرها براش ماع ماع میکنند؟ مدتی به امر شریف ماع ماع کردن مشغولم.