خیلی از لفظ «خیلی» استفاده میکنم، این اصلاً خوب نیست!

+ «اصلاً» هم لفظ خیلی خوبی نیستا!
+ همش احساس می‌کنم یکی هست رمز وبلاگمو داره و وارد مدیریت وبلاگم میشه! بچه‌ها من میترسم ):