قال المعصوم (ع): و رضی بالذل من کشف عن ضره
(به ذلت راضی شد هر کس که از فلاکت‌هایش پرده برداشت)
جلال الدین همایی: از بهر دفع غم به کسی گر بری پناه/هم غم بجای ماند و هم آبرو رود

+ همون وقتی که حدادی بخاطر یک سری مشکلات اشک ریخت حدس زدم این آقا به هر ذلتی تن خواهد داد.