اعتقاد ندارم نظام ما معصومِ. و خبط و خطا در بالاترین سطح مسئولین نظام چیز غیر قابل کتمانی نیست. ولی قابل تحمل هم نیست. یکی از بزگترین اشتباهات حکومت در سطح کلان که برای من غیر قابل تحمل بود، مماشات بیش از حد و غیرضروری نسبت به میرحسین موسوی بود. این آقا میخواست دیگه چکار کنه تا راضی شید محاکمش کنید؟

+ نمی‌خواستم این را مکتوب کنم تا اینکه شنیدم قاضی القضات به این اشتباه اقرار کرد.
+ شاید در کل تاریخ انتخابات جهان فقط در ایران قبل از پایان رای گیری کاندید اعلام پیروزی میکنه!