همیشه اینو گفته بودم کسانی به مردمشون توهین می‌کنند، یا به هر دلیلی تحقیرشون می‌کنند که ریشه نداشته باشند. هویتشون شکل نگرفته. اصالت نداشته باشند. گر چه به نظر می‌رسه که دولت غرض و مرض داشته که این نمایش مزخرف سبد کالایی رو درست کرد. ولی اصلا تحمل نمی‌کنم کسی این مردم رو هو کنه. ازشون فیلم بگیره و منتشر کنه.

+ خیلی کار کثیفیه! کثیفه...