خدایا به شرفت خودت امت محمد رو از این مخمصه‌ها نجات بده...

+ عنوان برگرفته از دعای سحر