تیتر زده اینکه میگید جمعیت باید افزایش پیدا کنه دخالت تو زندگی شخصی مردمه! اینکه زمان دولت شماها چپ و راست زدید تو سر مردم که بچه درست نکنید، بسه دیگه چه خبره همون دوتا کافیه دیگه و کلی قانون علیه امثال منی وضع کردید به این ادعا که اضافی‌ام و نباید به دنیا می‌اومدم دخالت نبود حالا این دخالت!؟

+ برنامه ریزی کردم زن بگیرم هر سه سال یکی درست میکنم ردخور نداره
+ دم ننه بابام گرم تو اوج تبلیغاتشون شش تا مثل شیر درست کردند