از وقتی فیلم خوب سربه مهر را دیدم احساس بدی به دنیای مجازی پیدا کردم. گرچه فیلم خوبی بود و برخی مشکلات خانمها رو به خوبی به تصویر کشونده بود ولی نگاه عاقل اندر سفیهی به ما بلاگفاییا کرد.

+ معمولا قالب وبلاگ تو ذهنم میمونه ولی اسم و رسم دوستان مجازی را به سرعت فراموش میکنم. پس هر کی قالب وبلاگشو عوض کنه خره.