دو شخص، دو موضوع را اصرار دارند معکوس نشون بدند. یکی روحانی که اصرار داره تورم را کاهشی نشون بده در حالی که همه خلافشو احساس می‌کنند، مدیر بلاگفا هم بازدیدهای سایتشو افزایشی نشون میده در حالی که همه خلافشو احساس می‌کنند.

+ من اعتراف می‌کنم بازدید مکتوب سیر کاهشی شدیدی داره.