یک شکست تلخ دیگر...
برخلاف رویه این چند ماه گذشته ایران در رقابت با آمریکا شکست سنگینی خورد؛ آن هم در افغانستان همسایه. و چون شکست بسیار بدی بوده کمتر بهش بها داده شد. گر چه عبدالله عبدالله نامزد مطلوب ایران مدعی تقلب شده. ولی عجیب از سال ۸۸ تا الان هر کسی مدعی تقلب بشه حس میکنم کاسه‌ای زیر نیم کاسشه.

+ میگن برزیل هم از آلمان با اون فوتبال مکانیکیشون شکست خورده واقعیت داره!؟