عجیب از برنامه‌های تلویزیونی که چند مجری داشته باشه بیزارم. اصلا مسخره بازی میشه! هیچکدوم به دیگری مهلت نمیده حرف بزنه یک ریز وراجی میکنند و چرت و پرت میگند. تنها جایی که دیدم چند مجری برنامه را زیباتر کرد برنامه 2014 . واقعا دمش گرم عادل فردوسی پور نبود ملت با چه انگیزه ای تلویزیون نگاه میکردند!؟

+ اینجور نگام نکنید هنوز غزه مثل بغضیه تو گلوم. آخه فلسفه وجود نظام اسلامیه چیه پس؟