آخرالزمان که میگند بخدا همینه ها! نمیدونی از اینکه من در این دوران دارم زندگی میکنم چقد هیجان زدم. این پنجاه شصت سال به قطع یکی از عجیب ترین دوران های تاریخ بشر به حساب خواهد آمد!

+ مثلا دوره جهاد النکاح، دوره محکوم کردن ایران بخاطر عدم حمایت از همجنسبازی، دوره هفت گل خوردن برزیل، دوره بابک زنجانی، اختلاس 3هزار میلیاردی، دوره دعوای غرب و شرق واسه تقسیم اوکراین، دوره مسی و رونالدو، دوره رییس جمهوری به نام احمدی نژاد، دوره بهار عربی در خاورمیانه و البته دوره روحانی مچکریم