نمیدونم چرا تفکیک جنسیتی در ادارات این همه جنجال درست کرد. تو این دو یا سه سالی که شاغلم معمولا اتاق خانم ها جدا بوده و اتاق آقایون جدا. و در مسائل کاری روابط خوب و رسمی داریم ولی نه در تمام ساعات کاری بلکه در مواقع ضروری. نمیدونم هفت یا هشت ساعت نشستن چند خانم و آقا کنار هم چه لذتی داره که بعضیا نمیتونند ازش دل بکنند. خیر سرمون اومدیم کار کنیم نیومدیم خوشگذرونی که...

+ احساس میکنم وبلاگایی که نظراتشون را میبندند نمی خوان با واقعیت کم بودن بازدید وبلاگشون کنار بیاند.