یک تزی دارم که میگه تو زندگی هر فعالیتی که میکنی، هر حرف و کلا هر کنش و یا واکنشی که داری یک درصد از زاویه سیاسی بهش نگاه کن. مثلا این سیب را که الان می خوای بخوری، این فیلم که می خوای ببینی، این خری که می خوای سوار شی، و... ببین چه تاثیر سیاسی داره. سبک و سنگین کن بعد...

+ مردم سیاسی داشته باشیم خوبه. اینکه بدونیم چکاری، چگونه و چه زمانی چه تاثیری میذاره به نظرم کشور را رشد میده.