راه‌های مختلفی واسه رفع استرس هست؛ یکی قرآن می‌خونه، یکی صلوات میفرسته، یکی نفس عمیق میکشه، یکی دستشویی میره!، یکی دستاشو با آب خنک میشوره و... ولی من معمولا وقتی استرس میگیرتم به عامل اضطراب و استرسم فوش میدم. بیشتر اوقات نتیجه میده.

+ این فاصله تو به من استرس میده، میفهمی که چی میگم؟