۷۴.۳ درصد دانش‌آموزان رابطه غيرمجاز با جنس مخالف دارند.
هر ساعت 57کیلوگرم مواد مخدر کشف می‌شود.
17.5 درصد دانش‌آموزان رابطه همجنس‌بازی داشتند.
آمار روسپیگری بین زنان متاهل بیشتر از مجردهاست و 11 درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می‌زنند.
۴۰ درصد دانش‌آموزان رابطه با جنس مخالف را از ۱۴ سالگی شروع کرده‌اند.
آمار خرید ماشین‌های با قیمت بالای یک میلیارد هر ساله 2.5 برابر می‌شود.
در تهران از هر سه ازدواج یکی به طلاق منجر میشود.
هر ساله آمار ازدواج کاهش و آمار طلاق افزایش می‌یابد.
و...

+ شاید هزاران بار بدتر از این آمارها در کشورهای توسعه یافته رخ بدهد ولی دولت‌های آنها خود ترجیح میدهند مردمشان سرگرم فساد و فحشا باشند. ولی دولت‌های ما هرگز موافق نیست. با وجود این چرا این آمارهای بد روزبه‌روز بدتر می‌شوند؟ چرا بدترین حالت آمارهای این‌چنینی در تهران متمرکز شده؟ مقصر کیست؟ مردم ما که مردمی نرمالی بوده‌اند، به وقت ازدواج می‌کردند، زندگی عمدتا پاکی داشتند، و در یک خانواده همه چیز سرجای خود بود، چه شد که اینگونه شده است؟