این وایبر، واتس‌اپ، اینستگرام و... یکی به مخابرات ضرر رسونده و یکی به مکتوب!

+ وقتی بازدید مکتوب کم باشه بلاگفا هم ضرر میبینه.