ده‌ها سال نیاز هست که همه بفهمند فتنه 88 چقد این مملکت را، فرهنگ این مملکت را، و مردم این مملکت را عقب انداخت. خدا لعنت کنه همه مسببین و عاملیین این فتنه را...

+ تا بعد از امتحانات نمیتونم فعال باشم. آخه تصمیم گرفتم درس بخونم (: