بی‌حوصله، بی‌هدف، بی‌انگیزه، بی‌کلام، بی‌عشق، بی‌کار، بی‌مار، و از همه مهم‌تر بی‌پول! حکایت این روزهای من...

+ با توجه به موارد فوق کسی توقع نداره وبلاگم رو فعال کنم خو؟
+ فیلم یک متر مکعب عشق و شیار ۱۴۳ عالی بودن. توصیه می‌کنم ببینید.