شاید شما هم بدتون نیاد مقایسه تلفات انقلابهای منطقه را با انقلاب ۵۷ ایران ببینید.

انقلاب تونس (۲۰۱۰ – ۲۰۱۱)
تعداد کشته شدگان: ۲۵۶

انقلاب مصر (۲۰۱۰ – ۲۰۱۱)
تعداد کشته شدگان: ۸۷۲

انقلاب یمن (۲۰۱۱)
تعداد کشته شدگان: ۲۰۰۰ تن

خیزش بحرین (از ۲۰۱۱ تاکنون):
تعداد کشته شدگان: ۹۳ تن

انقلاب ایران (۱۹۷۹)
تعداد کشته شدگان: در ابتدای انقلاب ارقام بسیار بالایی چون ۴۰ هزار نقل می‌شد ولی تعداد رسمی ثبت شده شهدای انقلاب ۵۷ از ابتدا تا ۲۲ بهمن ۳۱۶۴ تن ذکر گردیده است.

+ خیزش مردم سوریه و لیبی به علت تبدیل شدن آن به یک جنگ داخلی ذکر نشد.