از بین دولتمردان این دولت عریض و طویل غیر از وزیر بهداشت، فقط و فقط از کیفیت کار سخنگوی وزارت خارجه، خانم افخم خوشم میاد. بسیار دقیق و به جا جواب‌های قاطع و خوبی میده. در دولت قبل هم از کیفیت کار خانم دستجردی خوشم اومد. حقیقتا بعضی خانم‌ها ظرفیتی بیشتر از آقایون دارند. متاسفم واسه فکری که اصرار داره به هیچ شکلی و در هیچ جا از این ظریفت استفاده نشه.