به علت قطعی دو روزه آب بسیاری از مناطق #اهواز از جمله منطقه ما، دنبال راه حلی جهت حل بحران #آب برای بلند مدت بودم، که راه حل زیر به نظرم رسید:

با توجه به اینکه فاصله خانه ما تا شط #کارون دویست متر بیشتر نیست، و با توجه به اینکه برای استفاده از آب شهری لاجرم نیاز به دستگاه پمپاژ و دستگاه تصفیه هستیم و با توجه به گرانی آب به نظرم منطقی ترین گزینه حفر یک چاه به عمق دو متر در باغچه است. البته می گویند این کار برای محیط زیست مضر است. ولی چه میشود کرد؟!

+ غلط کرده کسی گفته قدم استاندار جدید خوزستان نحس بود! (بود).
+ اهواز آب و هوا ندارد :-\
+ درست است که دو روز است آب نداریم، مهم این است که هنوز اینترنت داریم.