تو داری از خودت فرار میکنی
داری با ریشه هات چیکار میکنی؟
برو برو ولی به رسم یادگار
شناسنامه تو توو خونه جا بذار


 


دریافت