اضطراب/یاس/استرس/نگرانی/گرما/تنهایی/پیاده/دلهره/شرم/عصبانی/گرما/تنهایی/دلتنگی/خستگی/آشوب/کم‌خوابی/آشفته/تنهایی/خستگی/فشار/استرس/اضطراب/تنهایی/ریسک/تنهایی/حرص/خطا/حسرت/پیاده/تنهایی.

+ دوست نداشتم سومین ماه تابستون عزیز هم تموم شه و من یک مطلب نذاشته باشم.
+ دعا کنید برام...