چند شب پیش در یک برنامه تلویزیونی با عنوان «مصیر» کارشناس برنامه که به زعم خودش میخواست علت بی حجابی را ریشه یابی کنه میگفت از یک زاویه علت بسیاری از بی حجابی ها ریشه در «اضطراب تجرد» داره. به این معنی که یک دختر از ابتدای بلوغ (حدود ده سالگی) نگران اینه که نکنه منم مثل یک میلیون دختر بالای 28 سال دیگه همچنان مجرد بمونم لذا از همون ابتدا وارد یک رقابت با سایر دخترا میشه که نظر جنس مخالف را به خودش جلب کنه.